PL EN
DownMove down

ARCHIVES

Data Training: 29/07/2019
WARSZTATY NOWELIZACJA USTAWY O OZE 2019 Warszawa


WARSZTATY

 

NOWELIZACJA USTAWY O OZE 2019

 

AUKCJE

TARYFY GWARANTOWANE

PROSUMENCI BIZNESOWI

SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE

MODELE INWESTYCYJNE

FINANSOWANIE

 

 

Termin:

29 lipca 2019 r. - Warszawa Hotel Mercure Grand

 

Zakończyły się rządowe prace nad nowelizacją ustawy o OZE na rok 2019. Znany jest już zatem ostateczny kształt projektu zmian obejmujący swoim zakresem inwestycje fotowoltaiczne, biogazowe i wiatrowe oraz nowości dot. prosumentów oraz spółdzielni energetycznych. Prelegenci biorący bezpośredni udział w procesie tworzenia prawa przedstawią kompleksowe i praktyczne ujęcie najistotniejszych zmian i wynikających z nich konsekwencji dla uczestników rynku OZE, inwestorów, spółek obrotu, instytucji finansujących oraz zarządzających projektami OZE. Po zmianach w systemie dot. wsparcia kogeneracji, wejściu w życie rozporządzenia dot. cen referencyjnych, nowelizacja ustawy o OZE jest kluczowa z punktu widzenia realizacji inwestycji w najbliższym czasie. 

W programie m.in.:

 • zakres zmian 2019 w ustawie o odnawialnych źródłach energii;
 • zmiany dot. aukcji;
 • zmiany dot. taryf gwarantowanych;
 • prosument biznesowy;
 • spółdzielnie energetyczne;
 • przepisy przejściowe i szczególne zasady przeprowadzania aukcji w 2019 r.;
 • OZE w transporcie;
 • metody obrotu energią ze źródeł OZE;
 • finansowanie inwestycji OZE.

Szczegółowy program spotkania udostępniony będzie wszystkim zainteresowanym pod adresem: aleksandra.krzewinska@capitalstudio.pl

 

Warsztaty poprowadzili:

 

 • Michał Tarka

Autor bieżących analiz dot. strategii rozwoju OZE w elektroenergetyce oraz transporcie dla Ministra Energii, doradca Minister Przedsiębiorczości i Technologii ds. OZE. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz SGH w Warszawie. Przez wiele lat związany z największymi firmami  prawniczymi w Polsce. Skutecznie reprezentował klientów krajowych i międzynarodowych w interdyscyplinarnych procesach inwestycyjnych oraz nadzorował i koordynował wieloosobowe zespoły projektowe z kraju i z zagranicy. Związany  z branżą OZE od roku 2009. W roku 2016 nominowany do nagrody Clean Energy Awards jako najlepszy doradca prawny branży OZE w Polsce. Współautor komentarza do ustawy o OZE dla Wydawnictwa C.H. Beck (zapowiedź 09-2019. Prelegent podczas konferencji o tematyce OZE w kraju i za granicą.

 

 • Marcin Trupkiewicz

Ekspert w Komisji Prawniczej Rządowego Centrum Legislacji w pracach nad nowelizacją ustawy o OZE w roku 2019.  Członek Zespołu ekspertów podkomisji stałej ds. finansów samorządowych w zakresie nowelizacji prawa energetycznego. Współpracownik  Biura Analiz Sejmowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz doktorant i pracownik naukowy na tejże uczelni. Partner w Kancelarii Prawnej BTK-Legal, gdzie zajmuje się kompleksową obsługą prawną  projektów OZE. Współautor komentarza do ustawy o OZE dla Wydawnictwa C.H. Beck (zapowiedź 09-2019). Prelegent podczas krajowych konferencji o tematyce OZE.

 
 
 
PARTNERZY:

            

 

 « Back
Do you want to know more? Contact us
TARKA TRUPKIEWICZ AND PARTNERS LAW FIRM

We provide comprehensive support in the following energy-related fields: law, finance and technologies.

strzałka see more