PL EN
DownMove down

ARCHIVES

Data Training: 13/12/2018
Warsztaty biometanowe w Amsterdamie

Warsztaty biometanowe w Amsterdamie

Kancelaria Prawna BTK-Legal razem z World Biogas Association oraz Polską Radą Biometanu UPEBI zorganizowała warsztaty biometanowe w Holandii w dniu 13.12.2018. Podczas wydarzenia ddbyły się rozmowy z lokalnym DSO gazowym, dostawcami technologii membranowej oraz wychwytywania CO2, a także spotkanie z właścicielami instalacji oraz firmami brokerskimi i handlowymi w obszarze biometanu. Była to doskonała szansa na wymianę doświadczeń z uczestnikami rynków europejskich.« Back
Do you want to know more? Contact us
TARKA TRUPKIEWICZ AND PARTNERS LAW FIRM

We provide comprehensive support in the following energy-related fields: law, finance and technologies.

strzałka see more