PL EN
DownMove down

EVENTS

Event date: 23/10/2023
I Forum Polskiej Organizacji Biometanu w ramach Europejskiego Tygodnia Biometanu

I Forum Polskiej Organizacji Biometanu w ramach Europejskiego Tygodnia Biometanu

I Forum Polskiej Organizacji Biometanu w ramach Europejskiego Tygodnia Biometanu, które odbędzie się 23 października w Warszawie, jest organizowane w czasie definiowania krajowej polityki wsparcia odnawialnych źródeł energii na kolejną kadencję Sejmu RP. Po pierwszym etapie tworzenia regulacji prawnych dla naszej branży, przyjdzie czas na kolejny, II etap, może nawet ważniejszy. Sektor zmaga się też z barierami, które dotyczą akceptacji społecznej dla planowanych i budowanych instalacji. Czy jesteśmy w stanie przedstawić korzyści z uruchomienia instalacji biometanowej, zjednać lokalne społeczności i wykorzystać istniejące substratowe perspektywy rozwoju i skalowalności produkcji biometanu?

Krajowy potencjał wytwarzania biometanu szacowany jest na około 8 mld m3 rocznie, a Polska zajmuje miejsce w pierwszej piątce państw Unii Europejskiej pod względem możliwości jego wytwarzania. Dotychczas, w naszym kraju nie powstała żadna instalacja produkująca zeroemisyjny i ekologiczny odpowiednik gazu ziemnego. Należy podjąć wszelkie działania mają ce na celu rozwój sektora biometanu w najbliższych latach, na którego uruchomienie oczekuje wiele sektorów gospodarki.

Niemniej, zdefiniowanie głównych potrzeb sektora biometanu to niewątpliwie jedno z kluczowych spraw, któ re powinno pojawić się na agendzie rządowych działań na sejmową kadencję 2023-2027.

I Forum Polskiej Organizacji Biometanu skierowane jest do:

  • przedstawicieli branży biometanowej,
  • dostawców technologii biogazowych i biometanowych,
  • przedstawicieli administracji rządowej,
  • reprezentantów spółek komunalnych i samorządów,
  • organizacji i środowiska ekologicznego,
  • branży energetycznej i paliwowej,
  • kadry naukowej i środowiska akademickiego,
  • przedstawicieli biznesu, rolnictwa, transportu i przemysłu.

W trakcie Forum, zostaną poruszone najistotniejsze zagadnienia, m.in: prawo dla biometanu w okresie powyborczym, akceptacja społeczna inwestycji oraz kierunki rozwoju biznesu biometanowego. Na agendzie wydarzenia, nie zabraknie panelu dyskusyjnego z udziałem członków POB i zaproszonych gości.

 

POB reprezentuje interesy członków organizacji nie tylko w Polsce, ale również na forum międzynarodowym, m.in. poprzez członkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu Biogazu (ang. European Biogas Association, dalej: EBA). W ramach organizowanego przez EBA, Europejskiego Tygodnia Biometanu (ang. European Biomethane Week) w Brukseli, równolegle odbędzie się I Forum Polskiej Organizacji Biometanu w Warszawie.

 

 « Back
Do you want to know more? Contact us
TARKA TRUPKIEWICZ AND PARTNERS LAW FIRM

We provide comprehensive support

strzałka see more