PL EN
w dółPrzejdź w dół

Wydarzenia

Data szkolenia: 15/06/2020
WARSZTATY FOTOWOLTAIKA 2020

WARSZTATY FOTOWOLTAIKA 2020

Warsztaty

FOTOWOLTAIKA 2020

 

DUŻE I MAŁE PROJEKTY

ZMIANY PRAWNE I PROJEKTY ZMIAN 2020

AUKCJE 2020

PROSUMENCI

SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE

ZAAWANSOWANE MODELE INWESTYCYJNE

FINANSOWANIE I OBRÓT PROJEKTAMI

ENERGIA DLA BIZNESU

 

Termin:

20 kwietnia 2020 – Warszawa

Hotel Grand Mercure

 

Rok 2020 przynosi kolejne zmiany i zapowiedzi korzystnych zmian legislacyjnych w obszarze odnawialnych źródeł energii. Pakiet Czysta Energia dla Wszystkich Europejczyków wchodzi w fazę wykonawczą, a Dyrektywa RED II wymaga pilnego wdrożenia. Dynamiczne zmiany regulacyjne oraz rynkowe dają kolejne możliwości inwestycyjne w fotowoltaice przy coraz lepszym poziomie opłacalności. W związku z tymi zmianami, zapraszamy na dedykowane branży fotowoltaicznej warsztaty mające na celu aktualizację i usystematyzowanie wiedzy u osób planujących lub realizujących przedsięwzięcia oparte o czyste technologie energetyczne i paliwowe. Dodatkowo, celem warsztatów jest przygotowanie projektów do wcześniej zidentyfikowanych mechanizmów wsparcia zielonej energii oraz przekazanie informacji o najnowszych trendach biznesowych i rynkowych.

 

Warsztaty poprowadzą:

 • Michał Tarka

Wspólnik Zarządzający Kancelarii Prawnej. Autor analiz dot. strategii rozwoju OZE w elektroenergetyce oraz transporcie dla Ministra Energii, doradca Minister Przedsiębiorczości i Technologii ds. OZE. Doradca w procesach legislacyjnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz SGH w Warszawie. Przez wiele lat związany z największymi firmami  prawniczymi w Polsce. Skutecznie reprezentował klientów krajowych i międzynarodowych w interdyscyplinarnych procedurach inwestycyjnych oraz nadzorował i koordynował wieloosobowe zespoły projektowe z kraju i z zagranicy. Związany z branżą OZE od roku 2009. W roku 2016 nominowany do nagrody Clean Energy Awards, jako najlepszy doradca prawny branży OZE w Polsce. Współautor komentarza do ustawy o OZE dla Wydawnictwa C.H. Beck. Prelegent podczas konferencji w zakresie energetyki odnawialnej w kraju i za granicą.?

 

 • Marcin Trupkiewicz

Wspólnik Zarządzający Kancelarii Prawnej. Ekspert w Komisji Prawniczej Rządowego Centrum Legislacji w pracach nad nowelizacją ustawy o OZE w roku 2019.  Członek Zespołu ekspertów podkomisji stałej ds. finansów samorządowych w zakresie nowelizacji prawa energetycznego. Współpracownik  Biura Analiz Sejmowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz doktorant i pracownik naukowy na tejże uczelni. Współautor komentarza do ustawy o OZE dla Wydawnictwa C.H. Beck. Prelegent podczas krajowych konferencji o tematyce dotyczącej energetyki odnawialnej oraz trener prawny w Capital Training Studio.

 

W programie m.in.:

1. Prosumenci energii odnawialnej:

 • zakres zapowiadanych na rok 2020 zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii;
 • zasady rozliczania opustu dla prosumentów energii odnawianej;
 • zakres przepisów wykonawczych dotyczących  rozliczania opustów oraz przyłączania do sieci;
 • prosument biznesowy i optymalizacja w zakresie kosztów energii elektrycznej w przedsiębiorstwach;
 • prosument działający grupowo (wirtualny) jako kolejny etap wymagany przez RED II;

2. Spółdzielnie energetyczne:

 • spółdzielnie energetyczne – pierwsze doświadczenia;
 • możliwości korzystnej generacji i zakupów energii na własny użytek;
 • modele dla wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych, budynków wieloobiektowych,
  deweloperów osiedli mieszkaniowych itp.;

3. Przygotowanie projektów PV do aukcji OZE

 • proces inwestycyjno-budowalny w zakresie projektów PV;
 • przygotowanie do aukcji OZE 2020;
 • parametry aukcji OZE 2020 – wolumeny, ceny referencyjne, okres wsparcia, koszyki aukcyjne;  
 • praktyczne aspekty przygotowania oferty aukcyjnej oraz uczestnictwa w aukcji OZE;
 • zasady rozliczanie ujemnego salda, a metody obrotu energią ze źródeł OZE, PPA;
 • sprzedaż i zakup projektów OZE, a dostępne modele finansowania;
 • praktyczne informacje rynkowe z zakresu PV;  

Szczegółowy program spotkania udostępniony będzie wszystkim zainteresowanym uczestnikom pod adresem: aleksandra.krzewinska@capitalstudio.pl

Organizator zapewnia przerwy networkingowe, lunch oraz możliwość indywidualnych konsultacji;

Organizator zastrzega sobie prawo do opracowania innych szczegółowych zagadnień odpowiadających oczekiwaniom zgłoszonym przez uczestników.

 

 

Formularz zgłoszenia« Wróć
Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się znami
Kancelaria Prawna Tarka Trupkiewicz i Wspólnicy

Udzielamy kompleksowego wsparcia z zakresu energetyki: prawo, finanse, technologie

strzałka zobacz więcej