PL EN
w dółPrzejdź w dół

Archiwum

Data szkolenia: 29/09/2020
Zmiany prawne na rynku fotowoltaicznym 2020 - Warszawa

Zmiany prawne na rynku fotowoltaicznym 2020 - Warszawa

WARSZTATY

ZMIANY PRAWNE NA RYKU FOTOWOLTAICZYM 2020

 

Termin: 29 września 2020

Warszawa Hotel Mercure Grand

 

Rok 2020 przynosi kolejne zmiany i zapowiedzi korzystnych zmian legislacyjnych w obszarze odnawialnych źródeł energii. Pakiet Czysta Energia dla Wszystkich Europejczyków wchodzi w fazę wykonawczą, a Dyrektywa RED II wymaga pilnego wdrożenia. Dynamiczne zmiany regulacyjne oraz rynkowe dają kolejne możliwości inwestycyjne w fotowoltaice przy coraz lepszym poziomie opłacalności. W związku z tymi zmianami, zapraszamy na dedykowane branży fotowoltaicznej warsztaty mające na celu aktualizację i usystematyzowanie wiedzy u osób planujących lub realizujących przedsięwzięcia oparte o czyste technologie energetyczne. Dodatkowo, celem warsztatów jest przygotowanie projektów do wcześniej zidentyfikowanych mechanizmów wsparcia zielonej energii oraz przekazanie informacji o najnowszych trendach biznesowych i rynkowych. Wsparcie ze strony praktyków pozwoli na uzyskanie odpowiedzi na wszystkie nurtujące uczestników pytania.

 

W programie m.in:

 • Zmiany wprowadzane nowelizacją ustawy o OZE w roku 2020.
 • Zmiany w prawie energetycznym i procesie deweloperskim dla instalacji PV.
 • Proces optymalnego przygotowania projektu PV do aukcji OZE?
 • Czego brakuje w przepisach?
 • Praktyka aktualizacji oferty aukcyjnej i przepisy w zakresie tarczy antykryzysowej w branży OZE.
 • Zasady funkcjonowania prosumentów działających grupowo i spółdzielni energetycznych.
 • Jakie są alternatywne modele zasilania OZE dla przemysłu i na czym polega łagodne przechodzenie firm na gospodarkę nisko-emisyjną?
 • Aktywna działalność na rynku energii elektrycznej przez przedsiębiorców dysponujących instalacją PV - optymalizacja zakupu/sprzedaży energii elektrycznej z PV, umowy PPA, rozliczanie opustów.
 • Praktyczne aspekty kupna/sprzedaży projektów fotowoltaicznych.

Szczegółowy program spotkania udostępniony będzie wszystkim zainteresowanym pod adresem: aleksandra.krzewinska@capitalstudio.pl

 

Warsztaty poprowadzą:

 • Katarzyna Szwed-Lipińska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny. Wykładowca Uczelni Łazarskiego na kierunku MBA Energetyka. Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki - obecnie Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych URE. Ekspert w dziedzinie szeroko pojętego prawa energetycznego, w tym w szczególności regulacji dotyczących odnawialnych źródeł energii. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii. Koordynuje i nadzoruje funkcjonowanie systemów wpierających wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym systemów taryfy/premii gwarantowanej (FIT/FIP) oraz systemu aukcyjnego. 

 • Michał Tarka

Prawnik. Autor analiz dot. strategii rozwoju OZE w elektroenergetyce oraz transporcie dla Ministra Energii, doradca Minister Przedsiębiorczości i Technologii oraz Minister Rozwoju ds. OZE. Doradca prawny w procesach legislacyjnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz SGH w Warszawie. Przez wiele lat związany z największymi firmami prawniczymi w Polsce. Skutecznie reprezentował klientów krajowych i międzynarodowych w interdyscyplinarnych procedurach inwestycyjnych oraz nadzorował i koordynował wieloosobowe zespoły projektowe z kraju i z zagranicy. Obecnie kieruje praktyką energetyczną OZE w dużej kancelarii prawnej. Związany z branżą OZE od roku 2009. W roku 2016 nominowany do nagrody Clean Energy Awards jako najlepszy doradca prawny branży OZE w Polsce. Współautor komentarza do ustawy o OZE dla Wydawnictwa C.H. Beck. Prelegent podczas konferencji w zakresie energetyki odnawialnej w kraju i za granicą.

 • Marcin Trupkiewicz

Prawnik. Ekspert w Komisji Prawniczej Rządowego Centrum Legislacji w pracach nad nowelizacją ustawy o OZE w roku 2019. Członek Zespołu ekspertów podkomisji stałej ds. finansów samorządowych w zakresie nowelizacji prawa energetycznego. Współpracownik Biura Analiz Sejmowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz doktorant i pracownik naukowy na tejże uczelni. Partner w dużej kancelarii prawnej. Współautor komentarza do ustawy o OZE dla Wydawnictwa C.H. Beck. Prelegent podczas krajowych konferencji o tematyce dotyczącej energetyki odnawialnej oraz trener prawny w Capital Training Studio.

 

Informujemy, że szkolenie odbędzie się z zachowaniem wymogów sanitarnych (dotyczących m.in. wielkości sali, zachowania odpowiedniej odległości, maseczek, dezynfekcji). Hotel Mercure Warszawa Grand otrzymał odznakę AllSafe w zakresie higieny i zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych przyznawaną przez Bureau Veritas.

 

Formularz zgłoszeniowny« Wróć
Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się znami
Kancelaria Prawna Tarka Trupkiewicz i Wspólnicy

Udzielamy kompleksowego wsparcia

strzałka zobacz więcej